Implanty zębów - jaki jest koszt wstawienia jednego zęba?

Wraz z upływem lat lub w wyniku urazu utraciłeś uzębienie? Poznaj orientacyjne koszty, które czekają Cię w związku z odbudową na implantach. 

Od czego zależy koszt wstawienia implantów?

Odbudowa zębów na implantach to zdecydowanie najlepsze możliwe rozwiązanie. Ma jednak zasadniczy minus w stosunku do innych metod. Jest to oczywiście znaczny koszt. 

 

Po pierwsze koszt wstawienia implantów zależy jak dużo braków chcemy odbudować i jaki system implantologiczny zostanie zastosowany.

 

Po drugie jakie czynności dodatkowe trzeba wykonać przed przystąpieniem do zastosowania implantów. Dodatkowe koszty to zawsze konsultacja implantologiczna oraz wykonanie koniecznych zdjęc tomogragicznych i pantomogaru. 

 

Po trzecie może się okazać, że przed zabiegiem implantacji konieczne są inne zabiegi chirurgii stomatologicznej takie jak sterowana regeneracja kości lub przeszczep bloku kostnego. 


Jaki jest koszt konsultacji implantologicznej ?

Podstawowa konsultacja implantologiczna u doświadczonego chirurga stomatologa to koszt około 400 PLN. W tej kwocie chirurg stomatolog wykona badanie, pobierze wyciski jamy ustnej oraz przygotuje wstępny plan leczenia.

 

Do podanej kwoty trzeba też dodać koszt wykonania zdjęć: tomograficznego 3D i pantomograficznego. Cena za wykonanie zdjęcia 3D waha się od 200 do 300 PLN. Zdjęcie pantomograficzne to natomiast koszt 80-100 PLN.

 

Reasumując całkowity koszt konsultacji implantologicznej wraz z pełną diagnostyką i przygotowaniem przez dentystę planu leczenia to wydatek około 700-1000 PLN. 


Jestem po konsultacji - z jakimi kolejnymi wydatkami muszę się liczyć?

W przypadku, kiedy wstawienie implantów nie będzie możliwe bez wykonania innych zabiegów chirurgicznych trzeba doliczyć ich koszt.

 

Przykładowe koszty zabiegów chirurgicznych wykonywanych w związku z odbudową na implantach to:

 

  • Sterowana regeneracja kości (augmentacja) przy implantacji 1500-200 PLN
  • Sterowana regeneracja kości GBR, odbudowa w wymiarze poziomym, spliting, przeszczep kości 3000 PLN
  • Przeszczep kości - odbudowa w wymiarze pionowym 4000 PLN
  • Sinus lift - podniesienie zatoki w trakcie implantacji 2500-3500 PLN
  • Sinus lift - podniesienie zatoki jako samodzielny zabieg 4500 PLN

 

Wstawienie zęba - jeden implant

Obyło się bez dodatkowych zabiegów - to ile kosztuje jeden implant ?

Odbudowa na implantach składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to zabieg wszczepienia implantu czyli tytanowej śrubki w jamie ustnej pacjenta. Drugi etap to część protetyczna i obejmuje wykonanie niezbędnych koron, mostów lub protez. 


W najprostszym modelu czyli odbudowie tylko jednego zęba:


  • koszt wstawienia implantu w zależności od wybranego systemu to kwota 2500-3500 PLN
  • odsłonięcie implantu wraz z instalacją śruby gojącej 300 PLN
  • koszt łącznika to kwota od 1200 PLN do 1500 PLN
  • koszt korony porcelanowej montowanej na implancie to kwota 1200 PLN 1500 PLN


Z powyższego wynika, że całkowity koszt odbudowy pojedynczego zęba wliczając w to konsultację implantologiczną oraz diagnostykę to wydatek 6000 PLN. 


Interesują Cię orientacyjne koszty odbudowy kilku zębów na implantach?